Nr 6 – Anno 2020

Styret for det Norske Senat 2020

President
Bjørn Juvik
#49353

bjorn.juvik@telenor.com
president@jcisenate.no

Tlf.: +47 901 20 274

 

VP Økonomi
Ugur Eser Gökceli
#75357

gokceli@icloud.com

tlf.: +47 924 31 439

VP Kommunikasjon
Jan B. Sørensen
#51907

ja@jasol.eu

tlf.: +47 941 96 572

Innholdsfortegnelse

I disse julebordtider er det naturlig å ta fram en god klassiker. Det får være en erstatning.
Klarer du denne Sudokuen på mindre enn 5 minutter?

Presidenten har ordet

Kjære Senatorvenner!

Mine to år i President stolen har vært som dag og natt mht. deltagelse lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 2019 ble et begivenhetsrikt år med ulike lokale og nasjonale arrangement, Europakonferanse i Lyon og Verdenskongress i Tallinn.  I 2020 satte Covid-19 pandemien en effektiv stopper for alle slike arrangement. Styrets fokus ble derfor av mer indremedisinsk art i år, med fokus på digitalisering av informasjonen til Senatorene og sikre valg av tillitsvalgte til styret for de neste to årene. Vi har også hatt felles styremøter med JCI Norway hvert kvartal, for utveksle informasjon og styrke samarbeidet.

Senatets årsmøte i 2020 ble for første gang i historien gjennomført digitalt som en videokonferanse både for Senatorfrokosten og selve årsmøte. En ny erfaring for oss alle, men desto mer positivt at vi fikk med flere deltagere i år enn vi har hatt på årsmøtene de siste årene. I tillegg vil jeg ønske det to nyutnevnte Senatorene under årets NK velkommen til det Norske Senat. Dette er #78994 Per Kristian Haakonsen fra JCI Innovation og årets nasjonale President i JCI Norge, #79052 Carl Haugen fra JCI Evolution.

For meg er det spesielt hyggelig å kunne overlevere Senat President pin, kjede og klubbe til #61438 Hege Marie Holthe, som valgt President for 2021. Likeledes er det like hyggelig at #64232 Ketil Bjørnebekk, har påtatt seg vervet som Påtroppende president for 2021. Både Hege Marie og Ketil har jobbet sammen i lokalstyret i JC Tønsberg på begynnelsen av 1990 tallet. Dette, i tillegg til at de begge representerer den yngre generasjonen av Senatorer, er jeg sikker på vil styrke arbeidet i Senatet fremover. Vi tar sikte på å ha en overlevering og utveksling av ideer for arbeidet i 2021 mellom gammelt og nytt styre i januar 2021.

Øvrige styremedlemmer har også bidratt til en forbedring av styrets virksomhet. Som VP Økonomi har #75357 Ugur Eser Gökceli fortløpende ført regnskapet og jevnlig gitt en økonomisk oppdatering til styret.
Vi har gjennom nøktern bruk av våre inntekter fra økte innbetalinger av Senatoravgifter kunnet bidra med et overskudd på driften både i 2019 og 2020.

VP Kommunikasjon, #51907 Jan Brynjulf Sørensen, har i 2020 digitalisert Efterretninger og derigjennom muliggjort informasjon til Senatorene både i skrift, bilder og videointervjuer på et nytt format.
Vi har etter orienteringen på årsmøte også fulgt opp arbeidet med å legge Senatets webside, medlemsregister og tidligere utsendte nummer av Efterretninger, over på et eget domene. Dette tar vi sikte på å ferdigstille innen utgangen av året. Se ellers redaktørens detaljerte omtale av denne saken.

Som tidligere nevnt, blir neste års Senotium arrangert i Kristiansand 3-5. september, som da er det 25. Senotium i rekken. Dette ser vi fram til og det skal behørig markeres. I tillegg planlegger vi en liten spørreundersøkelse til Senatorene, spesielt rettet mot den yngre garde, for å få innspill på hva de anser å være et interessant program på Senotium både faglig og sosialt. Så da kan jo den enkelte allerede nå begynne å vurdere noen kreative idéer og forslag.   

Med dette takker jeg for to hyggelige år som President i det Norske Senat, samt en stor takk for innsatsen til mine styremedlemmer og øvrige Senatorer som har bidratt i utvalg og komitéer. 

Jeg ønsker dere alle en forventningsfull adventstid og en riktig God Jul!

Med ærbødig hilsen

#49353 Bjørn Juvik 
Senat President 2019/2020

Fra Redaktørens tastatur

Det norske Senat har skrevet et avsnitt i historiebøkene. Nå har vi kjørt vårt første virtuelle årsmøte. Som kommunikasjon og it-ansvarlig, skal jeg innrømme at jeg var ganske så spent om vi fikk det til som planlagt. Programvare hadde jeg allerede kjøpt og testet i flere måneder. Opplæring for deltakere ble satt opp med to dager og hver med 2 x 1 time på forskjellige tider på døgnet. De som ville teste og få hjelp kunne bare «rekke opp handa».

Ikke mange behøvde å benytte denne og jeg var egentlig litt lettet, men samtidig spent.

Presidenten og undertegnede gjorde flere tester og la opp en detaljert agenda, med beregninger på minuttnivå for tidsforbruk og avstemminger. Tenk, akkurat som vi gjorde for 35 år siden. Vi drillet når og hvor dokumenter skulle vises og hvor det skulle være avstemminger. Her skulle ikke teknikken hindre oss.

Lørdag 24.oktober var jeg oppe omtrent samtidig som småfugla. Alt skulle rigges og testes igjen. Årsmøtet hadde en pre-sesjon med «Personlig Frokost», med Biff og Champagne som tradisjonen er på denne dagen. Den lille forskjellen var at vi hadde omlag 20 forskjellige restauranter. Noen hadde sågar samlet seg i felles stuer, mens andre byttet ut biffen med frukt og småkaker. Det ble høy stemning til tross for fysisk avstand, men en venner seg fort til å bruke en skjerm.

 

Halvtimen med frokost gikk fort og Presidenten var klar som den fødte møteleder og startet møtet nærmest presist. Referat vil om litt finne blant dokumentene i Arkivet på nettsidene når vi åpner dette.

 

Med 26 deltakere, ble møte styrt med sikker mus og selv med en liten pause innlagt midtveis. Vi kunne klubbe møtet hele 35 minutter før skjemaet. Aldri før har vi vel klart det kunststykket og deltakelsen var også større enn de siste årene. Presidenten ringte etter møtet og vi gratulerte hverandre med et vel gjennomført årsmøte. Jeg pustet lettet ut og var fornøyd.

 

DE NYE NETTSIDENE ER TIL DEG. Vi vil utvikle stadig nye elementer, så følg med og logg deg inn så ofte du kan.

JanB
#51907
Red

Senatets President for 2021 #61438 Hege Marie Holthe

Nest nyeste Senator; # 78994 Per Kristian Haakonsen

Vår aller nyeste Senator # 79052 Carl Haugen

Takk for velkomst og invitasjon. Det er en ære å bli tatt inn i rekken av dyktige og bidragsytende senatorer.

Mitt navn er Carl Haugen, senator #79052. Jeg jobber til daglig som senior IT-konsulent i Trondheim. JCI har for meg vært en uvurderlig kilde til lærdom, nettverk og moro. Spesielt nyttig for en litt introvert type. Det er veldig viktig med en plattform hvor man kan praktisere lærdom og bevege seg selv ut av komfortsonen. Dette har gjort meg bedre rustet innen organisasjonsstyring, ledelse, tale og mellommenneskelige ferdigheter. Den gradvise utviklingen er noe som motiverer. Dette er også noe vi burde fått frem på en bedre måte for potensielle medlemmer. Vi har mye å tilby for de som ønsker utvikling.

 

Nasjonalpresidentrollen har vært i mine hender i år. Det var en brå overgang grunnet lite erfaring og opplæring. Med hjelp fra Deputy Evy Marie Tofte og Vice President Jonas Bjørheim så har vi klart oss rimelig bra til tross for pandemien. Neste år er jeg medlem av nasjonalt styre som Immediate Past President. Denne tiden vil benyttes til å støtte styrene og videreføre erfaringene vi har hatt fra i år. Samtidig ønsker vi å gjennomføre og ferdigstille noen av oppgavene som ble forsinket i år.

 

Et av våre hovedprinsipper er “one year to lead”. Et kjempebra konsept for praktisk læring. Noe jeg håper vi aldri går bort fra. Det har derimot også en bakside. Spesielt når en ikke har mange nok kandidater, eller kandidater som ikke er helt klar for rollen. Det skaper utfordringer med kontinuitet og god fremdrift i foreningen. Senatorer har vært en viktig del av JCI i mange år. For nasjonale og lokale styrer er denne erfaringen veldig viktig. I år har vi hatt en møte annenhver måned med mellom senatet og JCI Norway, og det har vært veldig nyttig. Jeg tror også det kunne vært en god tanke å involvere noen erfarne senatorer på et oppstartsmøte rundt nyttår, for å kunne diskutere litt planer på et høyere nivå for året som kommer. Erfaringsutveksling vil styrke kommende styrer.

En av de beste måtene å få mer energi inn i en forening er å få inn nye engasjerte medlemmer. Rekruttering er noe vi har hatt et problem med i lang tid. Det er et ordtak som sier at “fakta forteller, historier selger”. Her kunne våre senatorer bidra med sine gode historier og sitt nettverk. For å øke rekruttering bør vi fokusere på flere sosiale eventer med interessant innhold og lav terskel. Fokuset bør være på relasjonsbygging, historier, mat og drikke. Det trengs lite planlegging og bør være enkelt å invitere til. Slike eventer kunne med fordel ha blitt holdt årlig. Vi vet at dette har blitt gjort før med stort hell.

 

Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med dere og høre deres historier og anbefalinger. Jeg er sikker på at dere sitter på mange gode forslag på hvordan vi kan utvikle vår flotte organisasjon.

 

Takk, for samarbeidet så langt!

Carl Haugen

2020 National President
JCI Evolution (JCI Norway)
Mobile: +47 976 90 112

Frem fra Glemselen - Senotium 2008

Fredag den 5. September til søndag den 7. september var det Senotium i Oslo.

 

Det var ca 27 senatorer med ledsagere som møttes på årets senotium.
President, Ingunn M. Ruud hadde sydd sammen et rikholdig og artig program i et høstlig Oslo.

Hovedprogrammet begynte på Roxy bar i Oslo sentrum, hvor vi i løpet av tidlig kveld fikk servert et leskende og godt foredrag om øl, med dertil pizza og øl etter foredraget.

Den årlige golfturneringen gikk av stabel tidligere på fredag, og ble i år ble vunnet av den Svenske Senats President Jamila El-Abed.

Lørdag morgen startet tidlig.
Frokosten med biff og champagne gikk av stabel kl. 09.00 på Venner Restaurant og Bar i Smalgangen på Grønland (Oslo Øst). Deretter tok de fleste beina fatt, og gikk ned til Vippetangen (Oslo kai) for å ta ferge ut til Hovedøya. På kaia stod munken Trygve og ventet på oss. Han viste oss rundt på klosterruinene på Hovedøya – og fortalte historien om klosterruinene.

Etter en times tid tok vi turen videre utover, til Lindøya, hvor vi ble godt mottatt av en av hytteeierne på øya. Et medlem i JCI Oslo, Tonje C. Gulbrandsen, hadde sørget for at senatorene var velkomne til hytta til foreldre på Lindøya.

Her ble det både servert flytende, litt snacks og en liten omvisning i hytta, som vel ikke var på mer enn 10 – 20 kvm.

Etter båtturen gikk turen opp til Ekeberg restaurant til lett regnevær – og lunch.

Ingunn, som fylte år rett før Senotium, benyttet anledningen til å doble antall gjester i bursdagsfeiringen sin lørdag kveld. 50 gjester til middag på Rica hotell i Oslo sentrum

Søndag var det et todelt program, hvor første del var en vandring langst Akerselva og del to en flott og absolutt interessant omvisning i Oslos nye storstue, Operaen.

Senotium 2008 ble avsluttet på Operaen.

To glade musikanter

Kjøp den flotte Senats president medalje

Har du vært president i Det norske Senat? Da har du muligheten å skaffe deg en fantastisk minneverdig medalje

For bare kr 450,- får du denne medaljen. Kontakt VP Økonomi Ugur Eser Gökceli; gokceli@icloud.com