Tidligere Tag: Efterretninger nr 1 anno 2021

Nr 1 – Anno 2021

Velkommen til nye nettsider
Senatets årsmøte i havn – Virtuelt
Intervju med Senats president 2021
Vi ønsker 2 nye senatorer velkommen.

Les mer »