Følg Internasjonalt nyhetsbrev

Som mange ganger tidligere har vi oppfordret alle Norske Senatorer å følge nyhetsbrev fra det Britiske Senat. Det kommer ut regelmessig og vi henter aktuelt stoff derfra i ny og ne. Vi har jo laget en egen spalte på framsiden her også. Du kan med en enkel e-post til database@britishsenate.org.uk eller aller best fylle ut skjemaet som du finner her: https://britishsenate.org.uk/