Nr 2 – anno 2020

Styret for det Norske Senat 2020

President
Bjørn Juvik
#49353

Bjørn.juvik@telenor.com
president@jcisenate.no

Tlf.: +47 901 20 274

Påtroppende
Gro Sandvold
#71757

gs@advokatsandvold.no

Tlf.: 948 67 477

VP Økonomi
Ugur Eser Gökceli
#75357

gokceli@icloud.com

tlf.: +47 924 31 439

VP Kommunikasjon
Jan B. Sørensen
#51907

ja@jasol.eu

tlf.: +47 941 96 572

Innholdsfortegnelse

Vi har den glede i dette nummer å kunne gjengi et eksklusivt intervju med selveste mentor og inspirator, Senator #27438, Odd Johan Stene. Følg med litt lenger ut i Efterretningene

jeg har fått meg WalkMan

Presidenten har ordet

Uttrykket «å få ting snudd på hode», har vel aldri vært mer dekkende enn i disse Corona- tider. Den utviklingen vi har hatt i Norge og ellers i verden i løpet de siste 4 ukene, har gitt oss et skremmende bilde på hvordan en pandemi rammer helsevesenet i de enkelte land, i tillegg til næringsliv, reiseliv, kulturelle og idrettslige arrangement og offentlig virksomhet.   

Regjering og Storting har i fellesskap kommet frem til ulike tiltak for å dempe spredningen av Coronaviruset og gi økonomiske krisepakker til næringslivet.
Med den oppslutningen det norske folk bidrar med i dugnaden for å unngå spredning, så ser det ut som vi har fått en utflating i antall innleggelser på sykehus, selv om antall smittede fortsetter å stige noe. All honnør til landets helsepersonell som står i første linje for å ta hånd om de som er alvorlig smittet.

Vi går likevel inn i påskeuka med 412.000 arbeidsledige i Norge og konsekvensene for næringslivet er dramatiske med en svært usikker fremtid. Vi har heller ikke sett toppen på denne pandemien på verdensbasis, der spredningen i Latin-Amerika, Asia og Afrika fortsatt ser ut til å være i en tidlig fase. Spredningen har også nådd flere av flyktningeleirene i og utenfor Europa, hvor konsekvensene kan bli katastrofale.

På den ene siden ser vi ulempene ved globaliseringen mht. spredning av et slikt virus, på den annen side er det nettopp global samhandling som må til for å løse denne krisen og ikke minst for å finne en vaksine mot Corona viruset. Ifølge ekspertene må vi leve med konsekvensene av denne pandemien i 12-18 måneder fremover. Hvorvidt dette kan gi en positiv endring i hvordan verdenssamfunnet samhandler for å løse globale utfordringer på ulike områder, gjenstår å se.

Coronautbruddet har også begrenset JCI aktivitetene i Norge, da planlagte møter, fellessamlinger og enkelte prosjektaktiviteter enten er avlyst eller utsatt. Som ellers i samfunnet har JCI et oppsving av online kurs, webinarer og digitale møteplasser.  Men mangelen på fysiske møtearenaer og støtte fra næringslivet, vanskeliggjør rekruttering og gjennomføring av prosjekter som synliggjør JCI som organisasjon i lokalsamfunnet i disse Coronatider.

Styret i JCI Norge skal også utarbeide en ny strategiplan for 2021-2023. Senatet har en representant i denne komitéen og vi planlegger et felles styremøte etter påske for å gjennomgå status generelt og på strategiområde spesielt.

Europakonferansen som skulle arrangeres i slutten av mai, er utsatt til august eller september, men ny dato er ennå ikke bestemt.

Vi satser fortsatt på å avholde Senotium i Kristiansand 4-6. september. Arrangementskomitéen melder at alt er på plass og påmelding vil bli annonsert noe nærmere sommeren, så hold av datoen.  

Styret i JCI Norge har også planlagt å avholde NK 23-25. oktober på Østlandet.
Siste tilbakemelding fra dem er at de vil kjøre en ny runde med pristilbud fra aktuelle hoteller før de bestemmer lokaliseringen. Senatets årsmøte vil da bli avholdt lørdag 24. oktober.

Så oppfordrer jeg dere til å ta en telefon til Senatorvenner og slå av en prat. Jeg har snakket med de fleste Senatorene i egen forening og også en del andre for å høre hvordan det står til. De fleste har mye å prate om, så det er hyggelig å ta seg tid til det.

Da ønsker jeg dere alle en riktig God Påske!

Med vennlig hilsen

#49353 Bjørn Juvik 
Senat President 2019/2020

Fra Redaktørens tastatur

Når vi nå allerede skriver primo april, kommer jeg i hu skuespillet til Kielland om skipper Worse. Romanen foregår i Stavanger, men kunne lige gjerne vært her i en av sørlandsbyene. (så du at jeg har fått lagt til meg en blød konsonant?)

«Men skipper Worse kunne ikke lenger styre seg, han tok tak i vantet, svang seg opp på rekken, og idet han viftet med hatten, ropte han, så det lød over hele Sandsgaard: «Vi kommer sent – hr. kunsel! men vi kommer godt!»

Selv om hele verden nå har vært på tå hev siden 12.mars, da jeg startet på dette nummeret, har det om sider sivet inn innlegg fra fjern og nær. Det gleder og vi får bare se hvor mange som finner fram Efterretningene når det nå kommer i innboksen. Eller skal jeg få lov til å be om at man kanskje også ser i andre mapper, som søppelpost eller spam-folder eller slikt som har en tendens til å fange opp mail som har linker og slikt. Dette er noe vi alle bare må lære oss 

I dette nummer skal vi også begynne å mimre litt. Min ProRed har gitt meg et innblikk i historiens øyeblikk og vi starter litt forsiktig med høydepunktene fra 2005 denne gang.

Ellers er det fritt fram for alle å komme med ros og ris, slik at vi (les jeg) kan bli enda bedre. Kommentarer nederst i bladet er også helt innenfor.

JanB
#51907
Red

Intervju med ProRed og Senator #27438 Odd Johan Stene

Odd Johan sitter ved sitt stambord. Ja, jeg sier “sitt” fordi dette bordet på Patricks Pub har vært Odd sin fra første dag.

Alle kjenner han og han kjenner alle. Ansatte har kommet og gått, men OJ har blitt og er mer eller mindre en del av inventaret. Likesinnede venner har også en knapp i bordet hans, men forsøk ikke å ta plassen hans.

Odd Johans JCI kariere er noe anderledes enn de fleste senatorer. Det kan jeg si med en gang. Lytt og kos deg.

Klubbens Hus, Kristiansand

Senotium 2020

Alt er på stell her i Kristiansand. Programmet er på plass. Nå krysser vi bare fingre for at vi igjen kan samles i grupper på mer enn 5 personer. 

Vi lovet en forhåndpåmeling i dette nummer. Det er klart, men siden det ikke er noe hast med våre avbestillinger, venter vi nå til litt nærmere sommeren. Tanken er å komme ut med et nytt nummer av Efterretninger allerede i god tid før sommerferien.

Her er hva vi sendte til vår Engelske venn Peter Browning:

Hi fellow Senator

Senotium, 4-6 September, in Norway is well planned by a good old gang in Kristiansand. In these days, with the global pandemic, we just have to cross our fingers and hope that our September meeting to be completed. No one can say for sure, but here in Norway the prospects are good.

On the map you will see the blue dot where we are located. There are good connections with other European countries. The city has its own airport and good ferry connections. It is also okay to take a ferry or plane to the nearest big city, Stavanger, which is only about 3 hours by train to Kristiansand.

The picture of the house is our big base for the weekend. You all will be hosted in the same beautiful local hotel, in the city of Kristiansand.

The program is well balanced, with both excursions and experiences. The most important thing, however, is to get together, exchange many stories and have an unforgettable weekend. We pray and hope to see you all there.

Contact persons.

Project Manager: Odd Johan Stene – odd.stene@oddja.no

Finance: Steinar Abel Kvanes – steinar@kvanes.no

IT: Jan B. Sørensen – ja@jasol.eu

JCI Norway National President - Carl Haugen

Brev fra Carl Haugen – Nasjonal President

Kjære lokalpresidenter, hovedansvalige og senatorer
 
Vi håper at dere alle har det bra, tross for den ukjente og vanskelige perioden vi er inne i nå. Selv om vi ser noen utfordringer så er det også viktig å se på mulighetene vi har. Vi ønsker gjerne å bidra til å gjøre hverdagen deres, og kanskje andre sin, litt bedre.
 
Ettersom mange av oss nå holder seg i isolasjon, så kan det kanskje være flere enn normalt som har litt tid til overs og kunne tenke seg å bruke tiden på å lære og hjelpe andre. Vi har derfor diskutert noen tiltak som vi tror kan komme oss alle til gode. Vi ønsker gjerne å høre fra dere om hva dere synes og om dette er noe dere vil involvere deres styre og medlemmer i. Dette er noe av det vi har tenkt på så langt.
 
Koordineringsgruppe
Det første vi må gjøre er å sette opp en liten gruppe som koordinerer informasjon og tiltak fremover. En type fasilitering. Denne gruppen trenger ikke å være større enn 2-3 personer.
Oppgavene her blir sannsynligvis å kvalitetssikre informasjon utad og innad i organisasjonen, i tillegg til samordne og koordinere aktiviteter der det er behov.
 
Vi har en interessent eller to for å jobbe med dette, men er det flere som kunne tenke seg å bidra, så må dere gjerne si i fra!  Senatorene har også vist sin interesse i å bidra på flere felt om vi ønsker bistand.
 
Lederoppdrag og Frivillighetsarbeid
Dette kan være prosjekter eller direkte bistand for å hjelpe kommunene eller andre organisasjoner i deres arbeid i forbindelse med Covid19 bekjempelsen. Dette vil kunne være en utmerket mulighet for å kunne tilby vår erfaring og evne til å lede og organisere. Vi kan f.eks. lede arbeid med å registrere og koordinere frivillige, kategorisere ønsker og ferdigheter/kvalifikasjoner og ta ansvaret for å delegere rett kapasitet til rette instanser.
 
Koordinering av frivillige og bidra med lokale tiltak er noen av de tingene vi kan hjelpe til med. Dette kan initieres eller koordineres av Koordineringsgruppen. De vil kunne komme med forslag til prosjekter og tiltak, men vi er også avhengig av at dere bidrar med ideer og tanker, og at vi tenker på muligheter for å bredde ting til alle våre lokalforeninger om det passer seg sånn. Dette er en veldig god mulighet for å gjøre en forskjell i samfunnet og samtidig øke vår synlighet og egen læring.
 
Treninger og Kurs
Vi må også kunne tilby kurs og opplæring på nett, slik at vi fortsatt kan lære og lære bort. Dette kan være kurs rettet mot lederskap, krisehåndtering, organisering, osv, for å bygge opp under behovet som vil komme fremover. Det kan også være mer interne kurs for vår egen opplæring innen et bredere felt.
 
Her vil Skills Development Committee være sentral, ved at de planlegger, holder kurs og opplæring og forsøker å finne interne og eksterne kursholdere som kan gi oss god verdi i form av online webinarer. Det er også mye lignende arbeid som foregår i andre land som Estland og Frankrike. Der vil vi få tilbud om å delta i deres kurs og prosjekter, om det passer seg sånn. Innovation har selv et par online kurs de planlegger fremover. Så her kan vi tilby en god del etter hvert.
 
 
Send oss gjerne en mail om dere har kandidater, ideer eller tanker. Ta gjerne å videreformidle denne beskjeden til deres styrer og medlemmer, så skal vi nok få til mye bra utover året.
 
Takk!
 
 

Med vennlig hilsen
Carl Haugen

2020 National President
JCI Norway

Mobil: +47 976 90 112

Høydepunkter fra Senotium 2005

25 Senatorer med følge deltok på årets Senotium i Stavanger. Deltagelsen var både fra Finland, Danmark, England og selvfølgelig Norge. Av internasjonale gjester var vi beæret med deltagelse både fra Ambassadør til Nord Europa i Det Europeiske Senat Arja Viljanko, Den Danske Senats President Annette Kjehr og Fra England stilte kandidat som Engelsk Senats President 2006 Peter D. Browning m/frue. En rekke deltagere fra vårt langstrakte land hadde også funnet veien til Stavanger.

Fra venstre: Ole Jacob Raad, Sissel Krognes, Erik Krognes, Aud Fredriksen, Ronny Ellingsen, Leif B. Hansen og Ivar K. Ingvaldsen.

De første deltagere ankom allerede torsdag kveld, for å være klar til årets Senats golfturnering – og turen til Prekestolen fredag formiddag. Fredag morgen opprant med med tåke og regn. Det eneste oppløftende var at værmelderene hadde lovet opplett utover formiddagen – og med sol og pent vær utpå ettermiddagen. Tee – off for golfturneringen var satt til kl. 10.30.

Regjerende golfmester Erik Krognes mente at vi burde skru av “overrislingsanlegget” på banen. Senatets Sekretær Ivar K. Ingvaldsen bemerket da lakonisk at arrangementet starter kl. 10.30 – og da slutter det å regne! Klokken 10.35 sluttet det å regne! Når vi gikk av banen ved 16 tiden skinte solen fra skyfri himmel – og antrekket var T-skjorte!

Årets turnering ble en ujevn affære, til det var vinneren altfor suveren. Ivar K Ingvaldsen slo til med 37 poeng – og måtte nedskrives til 14,7 i Handicap. Aud Fredriksen vant dameklassen – og tok samtidig prisen for nærmeste pinnen. Stavanger Senatoren Leif B. Hansen dro til med lengste drive på hull 9, og fikk tildelt en velfortjent flaske musserende for innsatsen.

Lørdagen opprant med kanskje det fineste været Stavanger har sett i hele år! Presis klokken 09.00 benket 23 Senatorer og ledsagere seg rundt bordene i salong Aog B. Tradisjonell Senatorfrokost med biff og musserende vin ble servert. Stemningen steg påtagelig frem mot kl. 10.00. Da avgang for byvandringen var satt. Guide Ivar K. ledet oss i retning første stopp – Oljemuseet. Her ble vi møtt av en blid guide Siri – som viste seg å være datter av Ivar og Liv-Gro. Siri ledet oss meget profesjonelt gjennom en times runde på Oljemuseet. Runden guidet oss fra når oljen dannet for milliarder år siden – til den ble fysisk hentet opp fra havet på plattformen.

Kl. 13.30 hadde vi neste avtale på Hermetikkmuseet. Hermetikkmuseet ligger i lokalene til tidligere Braadlands Hermetikkfabrikk. På denne måten ble Stavangers nære historie satt i perspektiv.

Fra hermetikkindustrien som var viktigste næringsvei på slutten av 1800 tallet frem til omkring 1965 – og videre til oljeindustrien overtok i 1969. Piers Crocker – daglig leder for museet – tok hjertelig imot oss i foajeen. I lokalet bredde det seg en liflig duft av røkeovn, og at det var fisk til røking kunne også kjennes. Det ble en aktiv time der vi fikk smake på nyrøkt brisling, og fikk anledning til å prøve å legge brisling i boks. De beste leggerskene (det var damene som drev med denslags) som jobbet da fabrikken var i drift – greide 12 bokser i minuttet. Presidenten greide vel litt over 1 boks på samme tiden. Mellom aktivitetene gikk vi en runde i fabrikken, der de forskjellige stegene i hermetiseringsprosessen ble gjennomgått.

Fra Hermetikkmuseet fortsatte vi i det nydelige været tilbake gjennom Gamle Stavanger og i retning sentrum. På veien stoppet vi hos Britt’s Helsekost – Innehaver Brit Løgevik og Senator Odd Johan Stene.

Der ble vi servert “helsekost” i form av musserende vin. Dersom man riktignok ikke ville ha musserende vin – ble det servert et utmerket alternativ i mineralvann av helsekost typen. For dem som ønsket det – ble det også anledning til å handle ulike produkter til meget gunstige priser.

Søndag morgen ga anledning til en lang og sen frokost – grunnet avgang til Utstein Kloster først kl. 10.45. I privatbiler tok kjøreturen til Klosteret ca. 30 minutter gjennom Rennfast tunnelene. Utstein Kloster er det best bevarte middelalder klosteret i Norge. Besøket ble innledet med en lunsj allerede kl. 11.30. For noen ble det vel kort tid mellom frokost og lunsj, men siden de fleste hadde en lengre eller kortere reise foran seg, ville det være greit å ha et godt grunnlag å gå på. Vi ble guidet gjennom Klosterets skiftende historie, mens vi fikk god anledning til å se på den flotte og særegne arkitekturen.

Det var vel kanskje på tide at Senatet gikk i Kloster….?

For oss i arrangementskomiteen, med Ivar K. Ingvaldsen og undertegnede i spissen – og med veldig god hjelp av Cleas Reksten og Karl Inge Hebnes – ble det en kjempeflott helg sammen med gode Senatorvenner.

De tilbakemeldinger vi har fått, tyder også på at andre også synes det ble en trivelig helg. Til alle dere som var på besøk i Stavanger – tusen takk for at dere kom, og for det bidrag dere ga til at helgen ble så fin som den ble!

#53155 Ronny Ellingsen

President 2005.

En godt trent senator viser øvelser

Drumming Out, Danmark med Aud Schjødt Fredriksen #48767

Kjære Senatorer! Et nytt år har allerede blitt en måned gammel. For min del har det vært en tradisjon og delta på det Danske Senats Dr.Out i Århus. Det gjennomføres med en lunch som inneholder god mat, hyggelig selskap og der jeg får holde en tale til avtroppende President og ønsket ny President velkommen.

Avtroppende President takker for seg. Så er det kjede skifte og ny President presenterer nytt styre og programmet for kommende år. Etter loddsalg og gevinst fordeling, der jeg vant en golfparaply,  går vi over til konserthuset og får med oss årets nyttårskonsert for deretter og avslutte der vi var med et siste glass og et farvel.

Årets nye Danske Senats President er Bo Christensen. Jeg er heldig å ha mange gode venner i Århus og hadde et fantastisk home hospitality hos Senator Charlotte Tipsmark, en hyggelig lunch på søndag hos Senator Charlotte Velling Nicole og en tradisjonsdrink med Senator Mirella Castellano. En annen tradisjon jeg har er å delta på Dr.Out i UK, men grunnet min mors bortgang ble den avlyst i år.

Ellers har januarmåneden min bestått av årsavslutning for bedriften og forberedelser til kommende oppgave som Europeisk Senats President fra 30/5 hvis jeg blir valgt. Nesten hele ønskelisten for styret er satt opp og forespurt, samt tema og arbeidsoppgaver fordelt. De første styremøteplasser er på plan og -forberedelses stadiet. Så har jeg hatt den glede av å få delta på Bodø Senatorenes nyttårsmiddag med ledsagere. Veldig hyggelig.

Ønsker med dette alle Senatorer et godt år og håper å se så mange som mulig av dere på EK i Dublin i slutten av mai 2020. 

(Redaktøren ønsker vår alles Aud lykke til med valget i mai)
Med hilsen Aud Schjødt Fredriksen #4876

Senator #76556 Marius Fredriksen besøker Nairobi

Sammen med JCI Kenya National President, Dennis Odeny
Senator #76556 Marius Fredriksen var 7. – 15. februar sammen med den norske kronprinsdelegasjonen på reise til Nairobi, Kenya. 
Formålet med besøket var å knytte kontakt mellom BIF – Basic Internet Foundation basicinternet.org, AHERI – Africa Higher Education Research Institute www.aheri.org og JCI Kenya. 
 
Sammen med Norway Ambassador to Kenya, Elin Rognli

JCI Kenya har for tiden 1100 medlemmer, fordelt på 6 lokalforeninger, og vi så på muligheter for hvordan JCI Kenya kan sette opp et prosjekt der de hjelper til med utrullingen av løsningene til BIF for å gi tilgang til internett til den delen av den Kenyanske befolkningen som ikke har tilgang per i dag. 

Vi var også på besøk hos den norske ambassadøren for Kenya sin residens, sammen med delegater fra bl.a Innovasjon Norge, IKT-Norge og NHO. 
 
 
 
 
 
 

Best regards
Marius Fredriksen

918 05 194
marius.fredriksen@gmail.com

Hva skjer i Europa 2020 - 2021

Her er en noe avkortet aktivitetskalender for det nærmeste året. Hold ut og følg med